O aplikaciji AgTravelSoft

AgTravelSoft je poslovna aplikacija za turizam, razvijena na iskustvu stečenom u Izraelu, Nemačkoj, Holandiji, Norveškoj, Grčkoj, Hrvatskoj i drugim evropskim zemljama.  Ukoliko se bavite turističkim biznisom, ovo je aplikacija za vas – aplikacija za biznis u turizmu (organizatorska, subagentska, menadžerska aplikacija za turističke agencije) i njegovu sveobuhvatnu administraciju.  U skladu sa potrebama današnjeg biznisa, AgTravelSoft je moderno, brzo, pouzdano i uvek dostupno rešenje, koje radi samo ono što treba da radi, bez suvišnih koraka i nepotrebnih procesa.  Kad god je to moguće, AgTravelSoft sve radi na “klik” – zamisao je od starta bila da je ovo aplikacija koja se koristi, a ne koja se uči svaki put iznova.  Dakle, AgTravelSoft nudi lagan i intuitivan unos podataka, brze izmene podataka, logičan sled događaja pri radu i brz pristup izveštajima i analitici.

Kako bi AgTravelSoft postao prvi izbor svih aktera u turističkom biznisu, kreatori su pojednostavili korišćenje aplikacije i učinili ga modularnim, što u najvećem broju slučajeva znači da uključivanje opcija ne utiče na cenu korišćenja AgTravelSoft aplikacije, a za one slučajeve gde utiče, obračunava se tek kada korisnik počne da koristi uslugu, a ne kada je aktivira.

VAŽNOAgTravelSoft NIJE samo aplikacija za turističke agencije, već SOFTVERSKO REŠENJE ZA SVE OBLIKE RADA U TURIZMU.  AgTravelSoft danas koriste:

  • Turističke agencije organizatori turističkih putovanja (Touroperatori),
  • Turističke agencije posrednici;
  • Turističke agencije koje se bave kombinovanom vrstom usluga;
  • Turističke agencije koje se bave đačkim ekskurzijama i školskim turizmom;
  • Turističke agencije za work and travel programe;
  • Turističke agencije koje se bave sajmovima, kongresima i seminarima;
  • Svi vidovi iznajmljivača smeštaja (pravna i fizička lica – apartmani, hoteli, privatne kuće itd);
  • Lokalne turističke zajednice,
  • Menadžeri smeštaja koji su zaduženi za izdavanje smeštaja u tuđe ima i za tuđ račun,
  • Autobuski i kombi prevoznici itd.

Zanima li vas da saznate više – kontaktirajte nas ili proverite šta vam donosi DEMO verzija!